Kom ik in aanmerking voor een toevoeging?

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is afhankelijk van uw gezinssituatie, uw inkomen en uw vermogen. Voor wat betreft uw inkomen en vermogen wordt gekeken naar de situatie van twee jaar geleden (het peiljaar). Daarbij gelden de volgende inkomensnormen en eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2015 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.200 € 196 t/m € 25.400
€ 18.201 – € 18.900 € 360 € 25.401 – € 26.300
€ 18.901 – € 19.900 € 514 € 26.301 – € 27.600
€ 19.901 – € 21.800 € 669 € 27.601 – € 30.800
€ 21.801 – € 25.800 € 823 € 30.801 – € 36.400
Boven de € 25.800 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.400

Voor personen- en familierecht gelden de volgende normen en eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2015 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.200 € 340 t/m € 25.400
€ 18.201 – € 18.900 € 412 € 25.401 – € 26.300
€ 18.901 – € 19.900 € 566 € 26.301 – € 27.600
€ 19.901 – € 21.800 € 720 € 27.601 – € 30.800
€ 21.801 – € 25.800 € 849 € 30.801 – € 36.400
Boven de € 25.800 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.400

De genoemde eigen bijdragen zijn exclusief een korting van € 53,- die geldt voor de behandeling van strafzaken. Deze korting krijgt u ook als u bent doorverwezen door het Juridisch Loket. De laagste eigen bijdrage is dan bijvoorbeeld slechts € 143,-.
Uw vermogen over 2013 mag niet meer bedragen dan € 21.139,-. Dit is het geval indien u in 2013 geen inkomsten had uit sparen en beleggen (box 3).
Voor advieszaken gelden andere criteria. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen zich door een advocaat kan laten voorzien van juridisch advies. Daarom bestaat sinds enkele jaren de mogelijkheid om bij de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten ‘lichte adviestoevoeging’ aan te vragen. Indien u hiervoor in aanmerking komt zal de overheid de kosten van de advocaat betalen. U betaalt zelf een eigen bijdrage van € 77,- of € 129,- (afhankelijk van uw inkomen).
U komt voor een lichte adviestoevoeging in aanmerking indien uw fiscale inkomen in 2013 niet hoger was dan € 25.800,-. Indien u gehuwd bent, samenwoont of alleenstaande ouder bent mag uw inkomen niet hoger zijn geweest dan € 36.400,-. Het vermogen van u en/of uw partner mag niet meer zijn geweest dan € 21.139,-.